Hasičárna Lipence

Po delší odmlce opět otevíráme naše webové stránky, na kterých bychom rádi informovali nejen naše členy, ale i širokou veřejnost o činnosti naší organizace.
V rubrikách, které nabízíme, se budeme snažit podávat co nejaktuálnější informace.
Ti, kteří se zajímají i o historii, se mohou dočíst v příslušné rubrice o hasičině v Lipencích za prvních 100 let. Dozvíte se zde i o naší zásahové jednotce, technice, prohlédnete si fotografie z akcí a v neposlední řadě i vše o našich mladých hasičích. Budeme rádi za vaše připomínky, které nám budete moci na těchto stránkách posílat.
V současné době má náš sbor 78 mužů, 35 žen, 8 dorostenců a 25 dětí.
Naším hlavním úkolem je chránit životy a majetek našich spoluobčanů při živelných pohromách (požáry, povodně, likvidace polomů). Z další činnosti jsou to účasti na různých hasičských soutěžích dospělých, dorostu i dětí.
Velkým dílem se podílíme i na kulturním dění v naší obci. Oblíbené jsou již tradiční Masopusty, které pořádáme od 80tých let minulého století, oslavy MDD, pořádání tanečních zábav, soutěží.
Držte nám palce, aby se nám naše předsevzetí povedlo naplnit.

Více informací o naší historii zde